Vize a mise

Naše vize

Naší vizí je vytvořit ty nejlepší podmínky pro Pole Sport a Aerial Hoop a umožnit tak trenérům, rozhodčím, sportovcům a širší pole dancové sportovní komunitě nejlepší příležitost k dosažení jejich nejvyššího potenciálu ve všech aspektech Pole Sport a Aerial Hoop.

Naše mise

Naším posláním je inspirovat sportovce k účasti a zajistit jim možnost být součástí dobře organizovaných bezpečných soutěžích Pole Sport a Aerial Hoop po celém světě.

Očekáváme, že této vize a poslání dosáhneme prostřednictvím našich klíčových cílů, jak jsou uvedeny níže:

1. Optimální podmínky pro Pole Sport a Aerial Hoop

Chceme umožnit a inspirovat všechny trenéry, rozhodčí, sportovce a nadšence, aby si mohli užít Pole Sport a Aerial Hoop, a to tím, že jednotlivcům poskytneme příležitosti k zapojení se, rozvoji a realizaci jejich potenciálu ve všech aspektech sportu, bez ohledu na jejich věk, zázemí, schopnosti nebo handicap.

2. Mezinárodní úspěch

Chceme, aby byl náš sport uznáván na vnitrostátní i mezinárodní úrovni se zastoupením na více sportovních akcích, na světových hrách a nakonec na olympijských a paralympijských hrách. Budeme podnikat kroky, které k tomuto uznání povedou.

3. Poskytování partnerství

Chceme rozvíjet silná partnerství na všech úrovních, abychom poskytli příležitosti a podporu Pole Sport a Aerial Hoop širší komunitě. Budeme pracovat na sjednocení a zpřehlednění struktury Pole Sport a Aerial Hoop v České republice. Chceme být spolehlivým partnerem pro studia, trenéry, sportovce i širokou veřejnost.

4. Zvyšování profilu Pole Sport a Aerial Hoop

Chceme propagovat a informovat veřejnost o celé škále sportovních aktivit, které náš sport zahrnuje. Chceme postupnými kroky získat kredit oficiálního sportu, což vede k většímu uznání, sponzorství, financování a přístupu k dotacím, což nám umožní lépe podpořit sportovce a studia.

5. Podpora sportovce

Chceme vybudovat dlouhodobé a udržitelné zázemí a budoucnost pro sportovce Pole Sport a Aerial Hoop.

6. Podpora kouče

Chceme soudržný, etický, komplexní a hodnotný systém koučování, kde kvalifikovaní trenéři podporují sportovce ve všech fázích jejich rozvoje.

7. Antidoping

Naším cílem je udržovat antidopingový program v souladu s Kodexem Světové antidopingové agentury (WADA), který je uznáván jako stěžejní standard spravedlivosti, rovnosti a integrity ve všech sportech a ve všech zemích.

8. Správa a regulace

Chceme spravedlivě a komplexně řídit a regulovat Pole Sport a Aerial Hoop z národního hlediska ve všech regionech.